Ajankohtaista

Ravitsemusviikon tarkoituksena on tehdä ravitsemustiedettä tutummaksi

6.11.2020 14:03

Palmia tekee ruokaa monille eri asiakasryhmille ja ikäluokille. Ruokimme päivittäin asiakkaitamme pienistä päiväkotilapsista koululaisiin ja opiskelijoihin sekä työikäisistä ikääntyneempään väestöön. Tarjoamamme ruoka perustuu aina kunkin asiakasryhmän ravitsemussuosituksiin.

Ravitsemusviikkoa vietetään 9.-13.11.

Ravitsemustiede saa oman vuotuisen teemaviikkonsa. Ensimmäistä ravitsemusviikkoa vietetään marraskuun toisella viikolla 9.-13.11.2020. Ravitsemusviikko tekee ravitsemustiedettä tutummaksi: se avaa ajankohtaista tutkimusta, ravitsemustieteilijöiden tekemää työtä ja tuo esille luotettavan ravitsemustiedon edustajat.

Ruoka ja ravitsemus ovat kaikkia koskettavia, toisaalta arkipäiväisiä, toisaalta muoti-ilmiöiksi nousevia aiheita. Jokainen tietää näistä aiheista jotakin, mutta kokonaisuuden merkitystä on vaikeampi arvioida. Julkisuudessa ravitsemusohjeita jakavat monen alan edustajat peruskoulutuksesta riippumatta. Kun tietoa on paljon tarjolla, voi olla haasteellista erottaa, millaiseen tietoon uskaltaa luottaa ja millaiseen taas ei. (Lataa Ravitsemusviikon tiedote)

Ravitsemussuositukset ohjaavat vastuullisen palveluntuottajan toimintaa

Valtion ravitsemusneuvottelukunta laatii ravitsemussuositukset asiantuntijaraadissa mittavaan tutkimustietoon perustuen. Koko väestöä koskevan ravitsemussuositusjulkaisun pohjalta on annettu suosituksia eri kohderyhmille, kuten varhaiskasvatukseen, koulu- ja opiskelijaruokailuun sekä ikääntyneille ja sairaalapotilaille.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla. (ruokavirasto.fi)

Palmiassa tehdään ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa

Seuraamme tarjoamamme ruoan ravitsemuslaadun toteutumista säännöllisesti. Ravitsemuksen ympärillä tärkeää työtä tekee ravitsemusasiantuntija, jolla on erityisosaamista ravintosisältöjen laskemisesta ja niiden tulkinnasta sekä erityisruokavalioiden suunnittelusta. Palmialla toteutetaan terveyttä edistäviä toimia kuten ravitsemuskasvatusta, tehdään hyvät valinnat näkyviksi sydänmerkkiaterioiden avulla ja kannustetaan ruokailemaan lautasmallin mukaisesti.

Ravitsemus- ja ruokasuositukset löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Lue lisää ravitsemusasioiden toteutumisesta Palmian ruokapalvelukohteissa >täällä.