MENU

Laadunhallinta- ja ympäristösertifikaatit asettavat vaatimuksia yrityksen toiminnalle

Palmialla on ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joka edellyttää systemaattista toimintaa laadun parantamiseksi, kuten

- toimivaa asiakaspalautejärjestelmää,
- toiminnan säännöllistä ulkoista ja sisäistä auditointia,
- arvioimista, prosessiajattelua sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Laatuasioiden lisäksi myös ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat osa toimintajärjestelmäämme.

Tuottamamme palvelut on sertifioitu niin ISO 9001 -laatustandardin kuin ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

Palmian ympäristösitoumus

Ympäristötyön suuntaviivat on määritelty ympäristösitoumuksessa, jossa Palmia on sitoutunut tuottamaan ympäristövastuullisia palveluja ja hallitsemaan ympäristöasiansa määrätietoisella ympäristöjohtamisella.

Seuraamme ympäristölainsäädännön muutoksia systemaattisesti lakiseurantapalvelun avulla sekä noudatamme lainsäädäntöä ja muita annettuja säädöksiä.