MENU

Vastuullisuus Palmiassa

Palmian vastuullisuustavoiteohjelma päivitettiin yhtiön strategiapäivityksen jälkimainingeissa. Jatkossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehyksen vastuullisuustoiminnallemme. Tavoitteita on yhteensä 17, joista Palmia kiinnittää tarkemmin huomiota 12 tavoitteeseen.

Vastuullisuus Palmiassa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehyksen vastuullisuustoiminnallemme. Tavoitteita on yhteensä 17 kpl ja kiinnitämme tarkemmin huomiota 12 tavoitteeseen. Nämä tavoitteet ovat: Ilmastotekoja, Edullista ja puhdasta energiaa, Vastuullista kuluttamista, Vedenalainen elämä, Hyvä koulutus, Terveyttä ja hyvinvointia, Sukupuolten tasa-arvo, Eriarvoisuuden vähentäminen, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Yhteistyö ja kumppanuus, Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja. 

Palmian yhteiskuntavastuullisuus ja vuoden 2022 vastuullisuustavoitteet jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: 

Ympäristövastuu
• Hankintojen vastuullisuus
• Operatiivisen toiminnan vastuullisuus
• Ympäristökoulutus ja -tietoisuus

Sosiaalinen vastuu
• Henkilöstön hyvinvointi
• Työturvallisuus
• Hyvä esihenkilötyö
• Vastuullisuuskoulutus ja -tietoisuus

Taloudellinen ja asiakasvastuu
• Taloudellinen tulos
• Asiakkaiden tyytyväisyys
• Toimitusketjujen vastuullisuus (toimittajat, alihankkijat) 

Jokaiselle Palmian liiketoiminnalle: turvallisuus-, kiinteistö-, siivous- ja toimitilapalveluille sekä ravintola- ja ruokapalveluille on asetettu omat tavoitteet yllä olevista osa-alueista vuodelle 2022. Seuraamme vastuullisuuden tavoiteohjelman toteutumista neljä kertaa vuodessa. 

Palmialle on myönnetty ISO 14 001 -ympäristösertifikaatti.