Ravitsemussuositukset

Ravitsemus / Ravitsemussuositukset

Palmian ruoka perustuu ravitsemussuosituksiin

Palmia tekee ruokaa monille eri asiakasryhmille ja kaikille ikäluokille. Ruokimme pienistä päiväkotilapsista koululaisiin ja opiskelijoihin sekä työikäisistä ikääntyneisiin. Tarjoamamme ruoka perustuu aina kunkin asiakasryhmän ravitsemussuosituksiin, jonka Valtion ravitsemusneuvottelukunta laatii asiantuntijaraadissa mittavan tutkimustiedon pohjalta. Koko väestöä koskevan ravitsemussuositusjulkaisun pohjalta on annettu suosituksia eri kohderyhmille, kuten varhaiskasvatukseen, koulu- ja opiskelijaruokailuun sekä ikääntyneille ja sairaalapotilaille.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla. (ruokavirasto.fi)

Seuraamme tarjoamamme ruoan ravitsemuslaadun toteutumista säännöllisesti. Ravitsemuksen ympärillä tärkeää työtä tekee ravitsemusasiantuntija, jolla on erityisosaamista ravintosisältöjen laskemisesta ja niiden tulkinnasta sekä erityisruokavalioiden suunnittelusta. Palmialla toteutetaan terveyttä edistäviä toimia kuten ravitsemuskasvatusta, tehdään hyvät valinnat näkyviksi sydänmerkkiaterioiden avulla ja kannustetaan ruokailemaan lautasmallin mukaisesti.

Ravitsemus- ja ruokasuositukset löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Ravitsemus- ja ruokasuositukset löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Lataa Palmia Lounas -sovellus

Palmia Lounas -sovelluksen avulla sinun on helppo tarkistaa menut, aukioloajat ja ravintolauutiset.