Ajankohtaista

Palmian vastuullisuustyö sai uudet kehykset YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta

6.06.2022 18:22

Vastuullisuustavoiteohjelmamme on päivitetty yhtiön strategiapäivityksen jälkimainingeissa.

Jatkossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehyksen vastuullisuustoiminnallemme. Tavoitteita on yhteensä 17, joista Palmia kiinnittää tarkemmin huomiota 12 tavoitteeseen. Nämä tavoitteet ovat:

 • Ilmastotekoja
 • Edullista ja puhdasta energiaa
 • Vastuullista kuluttamista
 • Vedenalainen elämä
 • Hyvä koulutus
 • Terveyttä ja hyvinvointia
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Eriarvoisuuden vähentäminen
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Yhteistyö ja kumppanuus
 • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja. 

Palmian yhteiskuntavastuullisuus ja vuoden 2022 vastuullisuustavoitteet jaetaan ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä taloudellisen ja asiakasvastuun osa-alueisiin.

- Kunkin osa-alueen osalta painotamme ja kehitämme sellaisia YK:n sapluunaan kuuluvia kohtia, joilla on eniten vaikutusta kestävän kehityksen edistämiseen juuri meidän toiminnassamme, toimitusjohtaja Nina Mähönen kertoo. - Samalla sovittamme yhteen Palmian, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tavoitteet ja odotukset. Monilla asiakaskaupungeillamme on mm. hiilineutraaliusohjelma, joka ohjaa palvelujen tuottamista.

- Vastuullisuustyö on meillä hyvin konkreettista arjen toimintaa, ja niin ovat myös liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. Seuraamme vastuullisuustavoiteohjelman toteutumista palvelutoiminnassamme säännöllisesti pitkin vuotta, Mähönen jatkaa.- Esimerkiksi ruoan saralla ilmastoystävälliset raaka-ainevalinnat, ruokahävikin vähentäminen ja kuljetusten ilmastovaikutukset ovat keskiössä. Kiinteistöjen siivouksessa puolestaan vähennämme vesistöjen kemikaalikuormaa ympäristöystävällisillä siivousmenetelmillä ja huollossa päivitämme työkoneita vähäpäästöisiksi. 

- Taloudellisen vastuun kylkeen kytkeytyy tietysti myös asiakasvastuu. Toimimme tuhansissa palvelukohteissa ja kehitämme palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa, joten asiakastyytyväisyys on tärkeä onnistumisen mittari, Mähönen täydentää.

Lue lisää Palmian vastuullisuus-sivustolta

Uutiseen liittyvät palvelut