Ajankohtaista

Palvelemme kaikkia arvostaen kriisiaikanakin

7.03.2022 14:09

Palmiana yhdymme Suomen valtion ja EU:n kantaan ja tuomitsemme Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Ajatuksemme ja myötätuntomme ovat kaikkien sotatoimista kärsivien ja heidän läheistensä tukena.

Riippumatta siitä mistä olemme tai mitä kieltä puhumme, olemme kaikki palmialaisia. Kriittisessä tilanteessakin palvelemme asiakkaitamme ja teemme työtä yhdessä; jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas. Odotamme jokaisen palmialaisen toimivan työyhteisöissään arvojemme mukaisesti toisiamme ja asiakkaitamme arvostaen ja kunnioittaen, yhteistyöhaluisesti ja vastuullisesti. Emme suvaitse minkäänlaista vihapuhetta, syrjintää tai häirintää työyhteisössämme. 

Palmialla ei ole venäläistä omistusta eikä Venäjä-yhteyksiä yrityksemme avainfunktioissa kuten rahoituksessa, sitoutumuksissa, sopimuksissa tai muissa vastaavissa.

Avainlippumerkki kertoo suomalaisesta palvelusta

Palmialla on Avainlippumerkin kriteereiden mukaisesti Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttori on Suomessa. Palmia on kokonaan suomalaisessa omistuksessa, ja toiminnan kotimaisuusaste on vaadittujen laskelmien mukaan noin 80 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät.

Olemme toimialueellamme merkittävä työllistäjä tarjoten työtä noin 2400 henkilölle, joiden joukossa on yli 50 kansallisuutta. Meille on tärkeää, että rakennamme suomalaista yhteiskuntaa myös edesauttamalla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistymistä ja siten kotoutumista maahamme.

Toivotamme jokaiselle asiakasyhteisöjemme ja työyhteisömme jäsenelle jaksamista.

Rauhaa toivoen,

Nina Mähönen
Palmian toimitusjohtaja