Ajankohtaista

Palmian vastuullisuustavoitteiden toteutuminen 2023

26.04.2024 13:07

Vuoden 2023 vastuullisuus- ja ympäristötavoitteemme toteutuivat kokonaisuudessaan melko hyvin.

Palmian vastuullisuustavoitteiden toteutuminen

Jokaiselle Palmian liiketoiminnalle on asetettu vastuullisuusohjelmassamme omat vastuullisuustavoitteet. Toteutumista seuraamme neljä kertaa vuodessa.

Vastuullinen palvelutoimintamme

Palmian yhteiskunta- ja yritysvastuulla tarkoitamme kestävän kehityksen edistämistä yrityksessämme. Toimintamme on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehyksen vastuullisuustoiminnallemme ja kaikki liiketoimintamme edistävät yhdessä vastuullisuutta. 

Palmian vastuullisuuden osa-alueet ovat:

  • ympäristövastuu
  • sosiaalinen vastuu
  • taloudellinen ja asiakasvastuu.

Lue lisää:  Kestävän kehityksen periaatteet Palmiassa

Vuoden 2023 vastuullisuustavoitteet toteutuivat melko hyvin

Jokaiselle Palmian liiketoiminnalle on asetettu omat vastuullisuustavoitteet edellä kerrotuista osa-alueista. Vastuullisuusohjelman toteutumista seuraamme kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2023 vastuullisuustavoitteet toteutuivat hyvin hankintojen, erityisesti raaka-ainehankintojen, ja melko hyvin operatiivisen toiminnan osalta.

Vastuullisuustietoisuutta on lisätty operatiivisessa toiminnassa mm. ympäristöosaamiseen liittyvien koulutusten avulla ja viestimällä vastuullisuustyöstä.

Sosiaalisen vastuun osa-alueella saavutimme henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät ja tavoitteet melko hyvin, jääden valitettavasti työtapaturmien vähentämiseen liittyvästä tavoitteestamme. Henkilöstömme osallistui sekä ammatillista osaamista kehittävään että muihin täydentäviin koulutuksiin yhteensä lähes 2000 tuntia vuoden 2023 aikana.

Ruokapalveluissa olemme työskennelleet ansiokkaasti ilmastoystävällisten kala- ja kasvisruokareseptien kehittämisen parissa ja toimme tarjolle lähes 20 uuden reseptin mukaista ruokaa. Töitä on vielä tehtävä saavuttaaksemme ruokahävikin vähentämiselle asetetut tavoitteet kokonaisuudessaan, vaikka lounasravintoloiden osalta tavoitteemme toteutuikin.
Lue artikkeli kasvisruokien kehittämisestä yhteistyössä koululaisten kanssa

Taloudellisen vastuun tiimoilta taloustavoitteet tarvitsevat paljon tekemistä, ja olemmekin systemaattisesti työskennelleet osa-alueen eteen niin hankinnoissa kuin operatiivisessa toiminnassa. 

Lue lisää Palmian vastuullisuusohjelmasta 2022-2024

Uutiseen liittyvät palvelut

// %>