Ajankohtaista

Palmian uusi toimitusjohtaja aloittaa työnsä

17.01.2022 09:43

VR:ltä Palmiaan siirtyvä Nina Mähönen aloittaa työnsä 17.1.2022.

Mähönen siirtyy Palmialle VR:ltä, missä hän on työskennellyt lähes 16 vuotta. Viimeisimmäksi hän on toiminut liikenne- ja turvallisuusjohtajana ja VR:n johtoryhmän jäsenenä. Mähönen on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Mähösen vastuualueena on ollut muun muassa esihenkilötyön kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen sekä seuranta laadusta talouteen ja toiminnan turvallisuuteen.

Työn merkityksellisyys ihmisten arjelle kiinnostaa

 - Johtajana minua kiinnostaa täysin eri toimiala, josta kuitenkin löytyy tuttuja lainalaisuuksia: kyse on ihmisten arjen perusedellytyksiä ylläpitävistä toiminnoista ja palveluista. Toimivasta yhteiskunnasta huolehtivat yritykset kiinnostavat minua, ja Palmian toiminnassa erityisesti työn merkityksellisyyden näkökulma, Nina Mähönen kertoo.

Päivittäinen työ VR:llä on sisältänyt vastuuta liikenneoperaatioiden toimivuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista turvallisuuden eri osa-alueisiin.
- Olen toiminut isojen henkilöstöryhmien kanssa muun muassa esihenkilötyön kehittämisessä ja yrityksen strategian tuomisessa päivittäiselle tasolle. Tämä on toiminnan ytimessä myös Palmiassa, Mähönen kertoo.

Kilpailukykyä, kehittämistä ja kasvua

- Palmian ajankohtaiset asiat - kilpailukyvyn varmistaminen ja toiminnan kehittäminen markkinatilanteen muuttuessa - ovat olleet vastuualuettani, Mähönen sanoo.

Palmia kasvattaa toimialuettaan Etelä-Suomessa ja vahvistaa osaamistaan tukipalvelukumppanina erityisesti kunta- ja sote-sektorin asiakkuuksissa.

- Julkisen sektorin kanssa toimiminen, julkiset hankinnat ja poliittinen ohjaus ovat olleet vahvasti läsnä myös aiemmissa positioissani. Nyt markkina on murroksessa erityisesti sote-muutoksen myötä. Näemme paljon mahdollisuuksia siellä, Mähönen toteaa.

 

Uutiseen liittyvät palvelut