Ajankohtaista

Palmian ehdokas PRO-innovaatioksi

30.09.2022 14:07

Palmian Potilasruoan valinnanvapaus -palvelu on ehdolla Horeca-alan eli ammattikeittiöiden ja ravintoloiden tunnustuspalkintojen Innovaatio-sarjassa. Aikaa ehdokkaiden nimeämiseen on 16.10. saakka

Ehdota innovaatiotamme PRO-palkinnon saajaksi

Innovaatio on askel eteenpäin. Se on kykyä nähdä ja uskallusta yrittää. Tässä PRO-sarjassa palkitaan toimialaa merkittävästi eteenpäin vievä innovaatio. Innovaatio voi olla uusi toimintatapa, selkeälinjainen uudistus, palvelu tai tuote, teknologia tai liikeidea. Se on jotakin uutta ja mullistavaa

Innovaatioiden takaa löytyy uudistumiseen myötämielisesti suhtautuva organisaatio, joka haluaa toiminnallaan uurtaa uusia, ennen kulkemattomia uria. Innovaatio muuttaa meitä. Koskettaa, tai vaikuttaa – tekee tulevaisuudesta aina aavistuksen verran parempaa.

Tässä sarjassa kilpailevat henkilöt, tiimit ja yritykset, jotka ovat muuttaneet toimialan tai yhteisön toimintatapoja tai kehittäneet mullistavan idean tai tuotteen, jolla luoda menestystä bisnekseen.

Anna äänesi ehdokkaallemme Pro-palkintosivustolla

Ehdota innovaatiotamme 14.10. mennessä laittamalla nimesi ehdottajalistaan

tai 16.10. mennessä PRO-gaalan sivuilla alla olevilla tiedoilla.

Sarja: Innovaatio

Etunimi: Potilasruoan valinnanvapaus

Sukunimi: Palvelu

Ehdokkaan työpaikka: Palmia Oy

Työpaikan paikkakunta: Hämeenlinna

Perusteluja voit poimia alla olevasta palvelun ja hankkeen kuvauksesta.  

Palmian PRO-innovaatioehdokas: Potilasruoan valinnanvapaus -palvelu

Innovaatiomme myötä potilas voi valita mieleistään ruokaa, jolloin ruoka-annos tulee todennäköisemmin myös syödyksi ja siten edistää potilaan paranemista. Valinnan mahdollisuudesta syntyviä muita myönteisiä vaikutuksia havaitsimme olevan mm. lautaselle jätettävän ruokahävikin määrän vähenemisen.

Innovatiivinen ruokapalvelu:

- luo sairaalan asiakkaalle ruoan valinnanmahdollisuuksia ja tukee näin hoidollisia tavoitteita ja toipumista

- uudistaa sairaalaruokailua Suomessa

- yhdistää uuden toimintatavan, uuden palvelun ja teknologisen ratkaisun

- on integroitu osaksi terveydenhuollon ekosysteemiä: potilastietojärjestelmää ja asiakkaille tarkoitettua Oma Raitti -sähköistä palvelualustaa.

- hyödyntää julkishallinnon yhteistä Suomi.fi -tunnistautumista.

- on integroitu osaksi Palmian ruokapalvelujen Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää.

Innovaation osapuolet

Palveluntuottaja: Palmia Oy

Asiakas: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Järjestelmätoimittaja: CGI

Asiakkaan strategiaa palvellen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kehittänyt järjestelmällisesti Potilas ensin -toimintafilosofiaa, jonka tavoitteena on tarjota potilasasiakkaille hyvä ja oikea-aikainen hoito sekä odotukset ylittävä palvelukokemus.

Strategian pohjalta sairaala lähti mukaan kasvattamaan potilasasiakkaidemme valinnanvapautta ruokapalvelussa, joka on ollut pidemmän aikaa epävirallisena tavoitteena. Maistuva ruoka tulee varmemmin syödyksi, mikä tukee potilasasiakkaan hoitoa.

Hoidollisten tarpeiden huomiointi ruokapalvelun avainasemassa

Palvelumuotoilussa oli ratkaistava, miten potilasasiakkaan valinnasta saadaan toimitettua tieto keittiölle, ja miten prosessissa otetaan huomioon erikoissairaanhoidon asettamat terveydelliset rajoitteet. Tämä oli hankkeen suurin haaste, joka nousee esiin kaikessa terveydenhuollon kehittämistyössä. Terveydenhuollossa tapahtuva kehittäminen edellyttää aina potilasturvallisuuden huolellista huomiointia.

Uusi toimintamalli, palvelu ja teknologinen ratkaisu

Hankkeen lähtökohtana oli toteutus, joka on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja integroituu saumattomasti ruoan valmistusprosessiin. Näiden suuntaviivojen pohjalta ryhdyttiin rakentamaan uutta ratkaisua yhteistyössä CGI:n kanssa. Koska CGI:llä oli jo omia valinnanvapauden mahdollistamiseen liittyviä vaihtoehtoja, päädyttiin yhteisesti rakentamaan kokonaisuus Palmian käytössä olevan Aromi 14 -järjestelmän laajennuksena. Uuden ratkaisun ja olemassa olevan tuotannonohjausjärjestelmän integrointiin liittyvät teknologiariskit vähenivät olennaisesti, kun pystyimme hyödyntämään valmiita ratkaisuja sekä CGI:n asiantuntemusta toimialalta.

Hankkeen onnistuminen nojaa menestyksekkäästi toteutettuun integraatioon ja eri osapuolten väliseen avoimeen yhteistyöhön. Hanketta ei olisi voitu viedä läpi ilman julkishallinnon digitalisaatiota. Kun kokonaisuus on toteutettu huolella, ei loppukäyttäjä edes huomaa käyttävänsä eri toimijoiden palveluita.

Ruoan valinnanvapaus -palvelun käyttöä tullaan laajentamaan

Potilasruoan valinnanvapaus -palvelu on ollut käytössä Kanta-Hämeen keskussairaalassa maaliskuusta 2022 alkaen neljällä vuodeosastolla. Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt toimintamallin laajentamista sairaalan kaikille osastoille vuoden 2023 aikana.

Lue artikkeli Potilasruoan valinnanvapaudesta

Uutiseen liittyvät palvelut