MENU

Ruokahävikin hallinta

Hävikin vähentäminen on monen tekijän summa. Palmian ravintoloissa ja ruokapalveluissa hävikkiä seurataan aktiivisesti.

Hävikki on olennaisimpia tekijöitä, joka vaikuttaa keittiön CO2-kuormaan. Hävikin seuraaminen ja pienentäminen on yksi keittiöidemme ydintoiminnoista ja hävikin vähentäminen tavoitteellista sekä jatkuvaa. Ruokahävikillä on merkittäviä vaikutuksia niin ympäristöön kuin talouteenkin. Kirjattu hävikki on hyödyllinen väline konkretisoimaan syntyvän hävikin määrää sekä hintaa ja se helpottaa ongelmakohtien tunnistamista.

Hävikkiä tarkastellaan yrityksemme johtotasolla ja yhdessä tilaajien kanssa, Palmian päällikköpalavereissa sekä toimipaikkojen tiimipalavereissa. Hävikin seurannasta saatua tietoa käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa, trendien ja ajankuvan tunnistamisessa tuotekehityksessä ja reseptiikan kehittämisessä. Ravintoloiden yli jäänyttä ruokaa myydään ResQClubin kautta ja eri kuntien kanssa on sovittu käytännöistä, kuinka yli jäänyttä ruokaa luovutetaan hyötykäyttöön.