MENU

Uratarinat

Palmian turvallisuuspalvelujen kenttäpäällikkö Tero Mäkinen Finnoon metroasemalla Espoossa.

Palmian turvallisuuspalvelujen kenttäpäällikkö Tero Mäkinen

Metro- ja raitioliikenteen kenttäpäällikkö Tero Mäkinen on viihtynyt Palmialla vuodesta 2013 lähtien, jonka aikana hän on ehtinyt kouluttautua useaan otteeseen.

Turvallisuuspalvelujen kenttäpäällikkö Tero Mäkinen, metro- ja raitioliikenne

"Minut houkutti Palmiaan metro- ja raitioliikenne sekä sen monipuolisuus", sanoo kenttäpäällikkö Tero Mäkinen. "Aloitin järjestyksenvalvojana vuonna 2013 ja olen viihtynyt koko ajan samassa kohteessa. Toki tehtävät ja nimikkeet ovat vaihtuneet matkan varrella uralla etenemisen myötä. Olen päässyt kokemaan muun muassa metron laajentumisen ensin Espoon Matinkylään asti ja sittemmin Länsimetro 2:n myötä Espoon Kivenlahteen asti, sekä metron asiakasmäärän kasvun", jatkaa Mäkinen.

Opiskelu, motivaatio ja asenne ovat tärkeitä uralla etenemisessä

"Olen kouluttautunut useaan otteeseen Palmialla ollessani ja portfoliossani on nyt Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, Voimankäyttökouluttajan koulutus sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto", kertoo Mäkinen.

 "Turvallisuuspalveluissa tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta ja motivaatiota oppia uutta. Työ vaatii myös puhelahjoja, tilannetajua ja ympäristön huomioimista. Luonteeltaan rauhallinen, mutta samalla ekstrovertti ihminen, joka haluaa auttaa ja palvella ihmisiä soveltuu turvallisuusalalle. Tämän jälkeen on itsestä kiinni, kuinka urallaan etenee", Mäkinen toteaa.

"Olen edelleen kehittynyt järjestyksenvalvojana ja oppinut urani aikana monesta eri esihenkilötehtävästä ja niiden merkityksestä itse järjestyksenvalvojan toimintaan."

Ennakkoluulottomasti ja rauhallisesti

"Oma sloganini päivään on "ennakkoluulottomasti ja rauhallisesti". Kenttäpäällikkönä on mielenkiintoista ja haastavaa ison kuvan ja eri sidosryhmien toiminnan ymmärtäminen ja jalostaminen omaan johtamiseen. Mitä pidemmälle on edennyt, sitä paremmin pitää ymmärtää eri toimintojen vaikutukset päätöksiin."

"Tehtävämme on taata kaikille matkustajille mahdollisimman häiriötön ja turvallinen liikkuminen yhdessä viranomaisten ja asiakkaamme Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Työmme onkin paljolti asiakkaiden kohtaamista, kuuntelemista ja palvelemista, eli asiakaspalvelua ja sidosryhmäyhteistyötä parhaimmillaan. Tietyssä mielessä toimintaympäristö on muuttunut koko ajan entistä haastavampaan suuntaan, mutta ala yleisesti on kehittynyt toimintakulttuuriltaan entistä positiivisempaan suuntaan kohti kokonaisvaltaista asiakaspalvelua. Kymmenen vuoden aikana myös työntekijöiden työturvallisuus on kehittynyt samassa suhteessa asiakasmäärien kasvun kanssa. Tässä on auttanut myös asiakkaamme Kaupunkiliikenteen vastuullinen asenne työturvallisuusasioissa, sekä asiakkaan yhteyshenkilöiden ammatillinen osaaminen ja saumaton yhteistyö kaikissa turvallisuuden suunnittelun osa-alueilla."

Hyvää henkeä ja hiukan suolaa

"Turvallisuusala tarjoaa monipuolisia tehtäviä, ja koko alan isoin ”suola” on se kun työvarusteet laittaa päälle, ei ikinä voi tietää mitä tehtäviä on tulossa. Jokainen päivä on varmasti erilainen ja tarjoaa uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Koska asiakasmäärä on suuri, noin 350 000 matkustajaa vuorokaudessa, myös yhteiskunnalliset tapahtumat ja muutokset näkyvät täällä nopeasti", toteaa Mäkinen.

"Meillä on metrossa hyvä yhteishenki. Täällä on helppo tulla osaksi työyhteisöä. Uusiin työntekijöihin suhtaudutaan positiivisesti, ja osaavat esihenkilöt sekä kollegat opastavat alkuun hyvällä asenteella. Metro- ja raitioliikenne itsessään on monipuolinen ja yhteiskunnallisesti tärkeä kohde, jossa on hienoa työskennellä."

Palmialla me kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme.
Metro- ja raitioliikenteen kenttäpäällikkö Tero Mäkinen