MENU

Managerointipalvelut

Managerointipalvelu tuo tehokkuutta ja säästöjä kiinteistön toimintaan

Kiinteistömanagerin tehtävä on ennen kaikkea helpottaa kiinteistön omistajan työtä. Manageri pelaa aina asiakkaan puolella.

Managerointipalvelulla helppoutta arkeen

“Kiinteistömanageri on yhteyshenkilö tilan käyttäjien ja palveluntuottajien välillä. Jos rakennuksessa tehtävän työn tarkoitus on kasvattaa ja kouluttaa, opettajat ja rehtorit saavat keskittyä siihen ja me huolehdimme tiloista”.  

Kunnat omistavat ison määrän kiinteistöjä. Niistä jokaisella on omat käyttäjäkuntansa, kuten kouluilla opettajat, rehtorit ja oppilaat. Aika usein toimitiloissa toimii myös siivouspalvelua, ruokapalveluita, kiinteistönhoitajia ja muita tekeviä käsiä.  

Kiinteistömanageri on kapellimestari, jonka ensisijainen huolenaihe on aina asiakkaan kiinteistön paras mahdollinen hoito.  Manageri valvoo kiinteistön koko palveluverkkoa: toimittajia, laatua ja hintaa.  

Kiinteistömanageroinnilla säästöjä ja helppoutta 

Kiinteistömanageerauksen tehtävänä on paitsi helpottaa kiinteistönomistajien työtä, myös tuoda selkeää säästöä kiinteistön ylläpitoon. Kiinteistömanageri, joka tuntee oman kiinteistönsä läpikotaisin, pystyy myös kilpailutustilanteissa ja palveluiden koordinoinnissa hakemaan tehokkuutta ja säästöjä.  

Kiinteistömanagerin työpiste sijaitsee käytännössä usein asiakkaan kiinteistössä. Tehtävät vaihtelevat johtoryhmätyöskentelystä vartiointipalveluiden ja siivouspalveluiden koordinointiin. Myös energianhallinta-asioihin kiinnitetään manageerauksessa huomiota. 

 

Kokonaisvaltaisen kiinteistöjohtamisen lisäksi on kuitenkin myös mahdollista ostaa rajatumpaa managerointia, kuten kertaluontoisia auditointeja, selvityksiä ja katselmuksia. Nämä kaikki hoituvat kauttamme helposti ja joustavasti. 

Manageeraus kokemuksella 

Meillä on oman kiinteistönhuollon kautta ymmärrys siitä, miten palveluntuottajat ajattelevat. Vaikka emme itse tuottaisi tietyn kohteen palveluita, osaamme ottaa eri tavalla asiat kokonaisuudessa huomioon, kun taustalla on iso ja monipuolisesti palveluita tarjoava yritys. 

Meillä on mahdollisuus räätälöidä kiinteistömanageerauspalveluita mahdollisimman laajasti asiakkaiden toiveiden mukaan. Uskomme vahvasti, että erityisesti kuntasektorilla ulkoistukset tulevat lisääntymään. Resursseja ei kannata käyttää palveluiden tuottamiseen, jos ne on mahdollista ostaa tehokkaasti ja edullisesti alan yrityksiltä.

“Omassa kohteessani muodostui lentäväksi lauseeksi että ”Juha hoitaa”. Olipa ongelma sitten mikä tahansa, luotto oli kova, että minun kauttani ratkaisu löytyisi. Ja kyllähän se on iso juttu kiinteistön käyttäjälle, jos pystyy luottamaan, että toinen ottaa vastuun asiasta, selvittää, miten toimia ja hoitaa asian eteenpäin”.  

Ota yhteyttä

Palmian myynti

Myyntipalvelu

[email protected]

Lähetä viesti

Vastaanottaja:

Tutustu myös seuraaviin palveluihin