MENU

Ajankohtaista

Kuva YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteista

Palmian vastuullisuustavoitteiden toteutuminen

24.05.2023 12:58

Jokaiselle Palmian liiketoiminnalle on asetettu vastuullisuusohjelmassamme omat vastuullisuustavoitteet. Toteutumista seuraamme neljä kertaa vuodessa.

Vastuullinen palvelutoimintamme

Palmian yhteiskunta- ja yritysvastuulla tarkoitamme kestävän kehityksen edistämistä yrityksessämme. Toimintamme on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehyksen vastuullisuustoiminnallemme ja kaikki liiketoimintamme edistävät yhdessä vastuullisuutta. 

Palmian vastuullisuuden osa-alueet ovat:

  • ympäristövastuu
  • sosiaalinen vastuu
  • taloudellinen ja asiakasvastuu.

Lue lisää:  Kestävän kehityksen periaatteet Palmiassa

Vuoden 2022 vastuullisuustavoitteet toteutuivat pääosin

Jokaiselle Palmian liiketoiminnalle on asetettu omat vastuullisuustavoitteet edellä kerrotuista osa-alueista. Vastuullisuusohjelman toteutumista seuraamme neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2022 vastuullisuustavoitteet toteutuivat melko hyvin muun muassa hankintojen, erityisesti raaka-ainehankintojen, ja operatiivisen toiminnan osalta.

Vastuullisuuskoulutuksen tavoitteet ovat lähes täyttyneet ja vastuullisuustietoisuutta on lisätty operatiivisessa toiminnassa ja viestimällä aktiivisesti vastuullisuustyöstä.

Henkilöstötyytyväisyyden mittaukseen liittyvät ja työtapaturmien vähentämisen tavoitteet saavutimme hienosti.

Töitä on vielä tehtävä saavuttaaksemme ruokahävikin vähentämiselle asetetut tavoitteet kokonaisuudessan. Talousvastuun tiimoilta taloudelliset tavoitteet tarvitsevat paljon tekemistä. 

Lue lisää Palmian vastuullisuusohjelmasta 2022-2024

Uutiseen liittyvät palvelut