MENU

Ajankohtaista

Bureau Veritas ISO-sertfikaattien logo

Palmian johtamisjärjestelmä uudelleensertifioitu

14.02.2024 11:34

Palmian johtamisjärjestelmä on sertifioitu niin ISO 9001 -laatustandardin kuin ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

Johtamisjärjestelmän uudelleensertifiointiauditointi suoritettiin loppuvuodesta 2023. Auditoinnin suoritti ja sertifikaatit myönsi vuoden 2024 alussa Bureau Veritas. 

ISO 9001 -sertifikaatti edellyttää organisaatiolta toimintaympäristön ja sidosryhmien vaatimusten tuntemista, prosessien mukaista toimintaa ja riskienhallintaa, henkilöstön kouluttamista ja pätevöittämistä, palvelun laadun varmistamista ja toiminnan mittaamista ja seurantaa jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi sekä virheiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Laadunhallinta ja jatkuvan parantamisen periaate ovat osa johtamista, ja sitä ohjaa laatupolitiikka.

Palmiassa sertifioitu laatujärjestelmä tukee jatkuvan parantamisen periaatetta, ja antaa asiakkaille varmuuden siitä, että noudatamme laatustandardeja. Sertifikaatti edellyttää toiminnan säännöllisiä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, jotka varmistavat toiminnan luotettavuutta ja riskienhallintaa.  

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä yhdistää ympäristöasiat osaksi yrityksen johtamista, strategiaa ja toiminnan suunnittelua. Se auttaa noudattamaan ajantasaisia ympäristö-, jäte- ja kemikaalilainsäädännön vaatimuksia. Tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista yrityksen eri toiminnoissa ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Palmian ympäristötyön suuntaviivat on määritelty ympäristöpolitiikassa, jossa Palmia on sitoutunut tuottamaan ympäristövastuullisia palveluja ja hallitsemaan ympäristöasiansa määrätietoisella ympäristöjohtamisella.

Sertifiointi edellyttää myös järjestelmän soveltamisalan määrittämistä, eli mitä organisaation toimintoja sertifioitu toiminta koskettaa. Sertifikaattien soveltamisala Palmiassa koskee kaikkia palvelusektorejamme: ravintola- ja ruokapalvelut, kiinteistöpalvelut, siivouspalvelut ja turvallisuuspalvelut erityyppisissä asiakaskohteissamme.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme ohjaavat vastuullisuustyötämme.
Lue lisää Palmian vastuullisuusohjelmasta

Uutiseen liittyvät palvelut