MENU

Vuosikatsaus 2017

Toimitusjohtajan tervehdys

Nina Rokkila.jpg

Määrätietoista työtä kasvustrategian ympärillä

Vuosi 2017 oli voimakasta kehittämisen aikaa. Investoimme digitaalisuuden ja palvelukonseptien kehittämiseen ja samaan aikaan palvelutoimintamme laajeni uusille paikkakunnille ja uusiin kohteisiin. Liikevaihtomme kasvoi, mutta toisaalla palvelusopimusmuutokset ja sitä myötä kannattavuuden lasku tekivät vuodesta taloudellisesti vaisun. Matkalle kohti valtakunnallista toimijuutta mahtuu väistämättä haastavia vuosia, kun kasvua rakennetaan voimakkaassa etunojassa.

Palmian yhtiöittämisen yhteydessä päätettiin Helsingin kaupungin palvelusopimusten kilpailutusten aikataulusta. Kilpailutukset käynnistyivät viime vuonna, ja palvelutuotannossa siirryimme uuden sopimuskauden mukaiseen toimintaan kuluneena vuonna. Palmian ehkä odotettuakin parempi menestyminen näissä kilpailutuksissa on osoitus markkinakelpoisuuden ja hintakilpailukyvyn kehittämiseksi tehdyn työn onnistumisesta.

Vuonna 2017 digitalisoinnin painopiste oli talous-, henkilöstö- ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisessä. Palvelutuotannossa valmistauduimme Field Service -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Projekti vietiin läpi kunnianhimoisella aikataululla tiiviissä vaiheissa. Järjestelmän pilottikäyttäjinä toimivat kiinteistöhuoltajat ja turvatekniikan asentajat. Arvokkaan käyttäjäkokemuksen täydentämiä henkilöstön koulutuksia järjestettiin loppuvuonna tavoitteena saada kaikki työntekijät käyttäjiksi alkuvuonna 2018. Henkilöstölle uusien toiminnanohjaus- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto on yhtiön toistaiseksi suurin askel digitalisaation tiellä.

Palvelutoiminnan parantamiseksi kehitimme uusien kohteiden aloitusprosessia. Jatkoimme yhteisten toimintamallien jalkautusta sekä panostimme esimiesten työn kehittämiseen yhteisesti ja liiketoiminnoissa syventäen. Palvelutoimintamme laajentuikin onnistuneesti pääkaupunkiseudulla uusien ravintoloiden avauksilla ja muun muassa kauan odotetun länsimetron aloituksen myötä. Toimintamme laajentui kuluneen vuoden aikana myös Espoossa, Järvenpäässä, Lahdessa, Haminassa ja Porissa.

Vuosi oli jälleen osoitus kyvykkyydestämme ja kehittymishalustamme. Olemme rakentaneet kantavaa pohjaa tulevien vuosien kasvutaipaleellemme!

Nina Rokkila, Toimitusjohtaja, Palmia

Vastuullisuus

Palmia on suomalainen yritys. Noin 1700 työntekijää, joukossa 29 eri kansallisuutta, tekee suomalaista palvelutyötä joka päivä - oli arki tai juhla.

Palmiassa vastuullisuus on paitsi periaatteellista myös sujuva osa arjen palvelutoimintaa. Käytämme Reilua ja luomua, säästämme vesistöjä pesuaineita ja tiskikertoja vähentämällä ja maksamme veromme Suomeen.

Palmian palvelut tuotetaan Avainlippumerkin alla. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton merkki, joka kertoo, että palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Palmian palveluille myönnettiin oikeus Avainlippumerkkiin elokuussa 2016. Palmian toiminnan kotimaisuusaste on vaadittujen laskelmien mukaan noin 80 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät. Palmia on kokonaan suomalaisessa omistuksessa, ja olemme toimialueellamme merkittävä työllistäjä tarjoten työtä noin 1700 henkilölle. Meille on tärkeää, että maksamme veromme Suomeen ja rakennamme silläkin tavoin suomalaista yhteiskuntaa.

Avainlippumerkkillä haluamme tuoda palveluidemme suomalaisen alkuperän näkyväksi. Jotta palveluyritys saa käyttää avainlippua toimintansa yhteydessä, on sen toiminnan kotimaisuusasteen oltava vähintään 50 %. Yrityksellä on lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

Palmian tavoitteena on alan paras henkilöstö­tyytyväisyys vuonna 2020.

Henkilöstö

Panostamme kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen ja palkitsemisen kehittämiseen.

Palmian yhtenä strategisena tavoitteena on, että Palmialla on toimialan tyytyväisin henkilöstö. Panostusta henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen jatkettiin edelleen. Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön uusi HR-järjestelmä, jonka myötä prosesseja uusittiin. Työhyvinvointikyselyn tulokset saatiin helmikuussa, minkä pohjalta laadittiin runsaasti kehittämistoimenpiteitä.

Työkykyjohtamisella pyrimme ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja ja ylläpitämään työntekijöiden työkykyä. Suurin osa työtehtävistä on fyysisesti kuormittavia ja työkyvystä huolehtiminen on tärkeää. Muun muassa työajan kevennyksillä ja muutoksilla tehtävänkuvassa tuetaan osatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista. Työkykyjohtamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden, työsuojelun, esimiesten ja HR:n kesken. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,4 %.

Palmiassa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen merkittävästi. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Palmia tukee henkilöstönsä kouluttautumista muun muassa oppisopimuksella oman ammattialansa tutkintoihin. Vuoden 2017 aikana erilaisia ammatillisia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja suoritti noin 130 työntekijää, määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Myös esimiesvalmennusta järjestettiin runsaasti, sekä sisäisesti että ulkopuolisten koulutustahojen kanssa. 

Vuoden lopussa Palmian palveluksessa oli 1 784 työntekijää, joista 91 % oli vakinaisessa työsuhteessa. Naisten osuus henkilöstöstä oli 46 %. Lähtövaihtuvuus oli 16 %. Keski-ikä oli 42,5. Suurin ikäryhmä oli 50–59-vuotiaat.

Palvelut

Palmia on siellä, missä ihmisetkin. Ravintola-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelumme pitävät arjen pyörät pyörimässä kaikkialla kaupungissa.

Tuki ja turva.

Turva- ja kiinteistöpalvelut

Palmia on tukena kaupungin arjessa. Ylläpidämme ja huollamme satoja kiinteistöjä. Takaamme ihmisten turvallisuuden kiinteistöissä ja julkisissa tiloissa.

Palmian turva- ja kiinteistöpalveluissa käynnistyi useita uusia palvelukohteita pääkaupunkiseudulla vuoden 2017 aikana. Samalla otettiin käyttöön uutta teknologiaa.

Uusiin palvelukohteisiin lukeutuvat muun muassa Sataman ja Kampin Sähkötalon järjestyksenvalvonta, mitkä käynnistyivät kuluvan vuoden maaliskuussa. Elokuussa Espoossa käynnistettiin kaupungin kiinteistöhuoltopalvelu pohjoisen alueelle ja länsimetron järjestyksenvalvonta syyskuussa. Järjestyksenvalvontaa saatiin niin ikään myös Kansallismuseoon, missä aulavartiointi aloitettiin joulukuussa. Kuluvana vuonna turva- ja kiinteistöpalvelut vastasivat myös metron asemalaiturien lumitöistä, ja huoltokirjatiimi osallistui Helsingin kaupungin huoltokirjan päivitysprojektiin.

Vuonna 2017 panostettiin teknologisiin ratkaisuihin kehittämällä muun muassa energiapalveluita, joista esimerkkinä case Kiinteistö Oy Orimattilan talotekniikan kuntoselvitys. Turva- ja kiinteistöpalveluissa vahvistettiin myös talotekniikkapalveluita sekä kehitettiin talotekniikan valvomopalveluita. Kehittämissykliin mahtui myös asunto-osakeyhtiökonseptin lanseeraus, jonka esittelytilaisuudessa oli luennoimassa muun muassa tulevaisuudentutkija Ilkka Halava.

Palmian turva- ja kiinteistöpalveluissa pilotoitiin kuluvana vuonna myös Field Service -kenttätyönohjausjärjestelmä. Ilmakuvauskopteria, dronea, siirryttiin käyttämään tuotannossa kiinteistöjen alueita ja kuntoa tarkasteleviin kuvauksiin. Myöskin asiakaspalvelukeskuksen kehitystyö jatkui edelleen.

Sillä siisti

Toimitilapalvelut

Palmia pitää paikat puhtaana ja järjestyksessä.

Vuonna 2017 kehitimme toimitilapalveluissa palvelutuotantoa parantaaksemme asiakkaittemme ja henkilöstömme tyytyväisyyttä. Samalla kartoitimme koulusiivouksen lähtötilanteen ja havaitsimme, että siivousta tehdään hyvin monella eri tavalla. Koulusiivouksen tuotteistamisen kautta toimitilahuoltajien työssäjaksaminen tehostui ja työhön kuluvia turhia askelia pystyttiin vähentämään.

Vuoden 2017 aikana konseptoitiin siivousaineita ja -välineitä ja niiden hankinta keskitettiin muutamille avaintoimittajille. Luokkahuoneiden siivoukseen suunniteltiin yhdessä toimitilahuoltajien ja palveluohjaajien kanssa siivousmalli, jolla työ sujuu jouhevammin ja ergonomisesti. Tämän myötä asiakas saa jatkossa tasalaatuisempaa siivousta ja toimitilahuoltajan työ helpottuu.

Strategisesti merkittäviä tapahtumia olivat siivouspalvelujen laajentuminen Turkuun, Poriin ja Haminaan. Turussa voitettu suuri kilpailutus sisälsi yhteensä 22 kohdetta, joista yksi, historiallisestikin merkittävä kohde on Turun Linna. Kasvun myötä ajankohtaiseksi tuli haltuunottoprosessin rakentaminen koko Palmialle. Tästä saatiin erinomainen onnistuminen loppuvuoteen, jolloin Aalto-yliopiston iso siivouskilpailutus voitettiin ja startti päästiin toteuttamaan uudella haltuunottomallilla. Palmian toimitilapalvelut osallistuivat myös Tampereen Finnclean-messuille ensimmäistä kertaa omalla messuosastolla.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja koulutuksen saralla tehtiin myös töitä. Työntekijöiden kouluttamisen edistämiseksi päätettiin resursoida koulutusvastaava, entisen yhden kouluttajan lisäksi. Esimiesten Lean-projektilla lähdettiin hakemaan parempaa työssäjaksamista ja näin aikaa vapautui toimistotyöstä asiakkaille ja työntekijöille. Projektissa tutkittiin palveluesimiehen työn kuormittavuutta ja selvitettiin, millaisista työtehtävistä esimiehen työpäivä koostui. Lisäksi resursoitiin kaksi aluesuunnittelijaa. Täysin uusi yhteistyömalli Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi ja yhteensä kymmenen esimiestä ja asiantuntijaa aloittivat Palmialle räätälöidyt restonomiopinnot.

Kuluvana vuonna otettiin kouluissa ja kirjastoissa käyttöön myös ensimmäiset robotti-imurit ja loppuvuonna tehtiin vielä onnistunut robotiikkaan ja teknologiaan keskittyvä benchmark-matka Sveitsiin.

Syö hyvin.

Ravintola- ja ruokapalvelut

Palmia on siellä, missä ruokaillaan.

Palmian ravintola- ja ruokapalveluihin liitettiin loppuvuonna 2017 aiemmin toimitilapalveluihin kuulunut julkinen ruokapalvelu. Julkinen ruokapalvelu käsittää koulu- ja päiväkoti- sekä vastaanottokeskusruokapalvelut henkilöstöineen.

Palmian ravintola- ja ruokapalveluissa asiakkaita on vauvasta vaariin. Ruokaa tehdään hyvistä sekä puhtaista raaka-aineista vastuullisin periaattein. Ravintola- ja ruokapalvelut tuottavat koulu-, päiväkoti-, vastaanottokeskus-, hoitolaitos-, lounas-, kahvila-, kokous- ja edustuspalveluja sekä mukaan myytäviä tuotteita. Osassa kohteista tuotetaan monipalveluna sekä ruoka- että siivouspalveluja. Tehtävämme on tukea ruokapalvelujen tuottamisella asiakkaiden arjen työtä sekä yritystoimintaa.

Toimintavuoden aikana Palmian ravintola- ja ruokapalveluissa panostettiin paitsi asiakaspalveluun myös palvelutoimintaan ja vastuullisuuteen. Tämä näkyi henkilöstöravintoloissa ns. ”yhden lautasen” mallissa, mikä helpottaa oikeaoppista ruokailua tukevan lautasmallin kokoamista tarjolla olevista ruokalajeista ja salaateista ruokahävikkiä vähentäen.

Kehitystyötä tehtiin paitsi reseptien ja arjen toiminnan osalta myös tehostamalla palautteiden vastaanottoa suoraan asiakkailta ja Palmia Kouluruoka- ja Palmia Lounas -sovelluksien kautta.

Liikevaihtoon kasvua toivat uudet kohteet ja ravintolat. Alkusyksynä ryhdyttiin tuottamaan ruoka- ja siivouspalveluja Järvenpään A-klinikkasäätiön päihdesairaalassa. Lisäksi avattiin mm. Ylen lounasravintola, ravintola Greenport Terveyden ja hyvinvoinnin keskukseen Kalasatamaan, sekä Teollisuuskadulla sijaitseva ravintola Fuudi, jossa asiakkaat saavat nauttia lounasaterian lautasannoksina ja pöytiin tarjoiltuna. Kaupungintalon remontoitu ravintola aloitti toimintansa kaikille avoimena ravintolana, tarjoten lounas- ja kahvilapalveluja sekä mukavia nautintohetkiä iltapäiviin ja viikonloppuihin.

Tärkeimmät tapahtumat 2017

Tammikuu

Henkilöstö kokee työnsä merkittäväksi

Hukari_ja_Mottonen_kuvaaja_AleksiPalmqvist.jpg

Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettavaan ParTy-kyselyyn vastasi vuoden 2016 lopussa 76 % (1 009) palmialaista. Heistä 85 % kokee työnsä tärkeäksi ja merkittäväksi, 71 % kertoo olevansa tyytyväisiä omaan työhönsä ja 66 % suosittelisi työnantajaa ystävilleen.

Helmikuu

Made by Finland

MBF_Palmia_uutiskuva_netti.png

Palmia osallistui Made by Finland -kampanjaan, joka oli Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Kampanjan tavoitteena oli lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan.

Maaliskuu

#syödäänyhdessä

Palmian ravintolapalvelut olivat mukana #syödäänyhdessä -kampanjassa yhteistyössä Elo-säätiön kanssa. Kampanja kesti vuoden ja sen ideana oli muistuttaa suomalaisuudesta ja yhdessä syömisen tärkeydestä.

Huhtikuu

Tois pual jokke

forss_reija_2.jpg

Huhtikuussa Palmian toimitilapalvelut laajentuivat Turkuun. Uusia palvelukohteita olivat Turun linna ja Turun kaupunginteatteri. Kaupungitalon ravintola kävi kevään aikana läpi mittavan uudistuksen, jonka valmistumista juhlittiin avajaisilla.

Toukokuu

Perinteinen Linnanmäki-päivä

Lintsipäivä 18.jpg

Palmia tarjosi henkilöstölle perinteisen Linnanmäki-päivän 13.5. Tapahtumaan osallistui lähes 3 000 palmialaista ja heidän läheistään. Palmia osallistui Finnclean-messuille (Pohjoismaiden suurin siivousalan messu) ensimmäistä kertaa omalla osastolla ja toimi Taitaja 2017 -tapahtuman pääyhteistyökumppanina (ammattitaidon SM-kisa).

Kesäkuu

Palmia laajensi toimintaansa Haminaan

Rappu_3_large1600.jpg

Palmian toimitilapalvelut voittivat julkisen tarjouskilpailun Haminan kaupungin siivouspalveluista. Sopimuksen kohteina olivat Haminan kaupungin kiinteistöt mm. päiväkoteja ja kouluja. Palmia tarjosi kesätöitä 120 innokkaalle ja ahkeralle työelämään tutustujalle sitoutuen työnantajana vastuullisen kesätyön periaatteisiin.

Heinäkuu

SuomiAreena

Suomi Areena Pori 2017.jpg

Palmia oli mukana Porissa SuomiAreenassa 11. heinäkuuta. SuomiAreenaan osallistuminen oli osa Palmian Suomi 100 -vuoden tekemisiä Made by Finland -kampanjan hengessä. Heinäkuun alussa voimaan astui Espoon kaupungin kiinteistöhuollon sopimus, joka oli suurin yksittäinen vuonna 2017 voitetuista kiinteistöpalvelujen toimeksiannoista.

Elokuu

Uusia palveluavauksia

erkkila_palmia_2017 kopio.jpg

Palmian kiinteistöpalvelut aloitti toiminnan Lahden kaupungin kohteissa. Järvenpään A-klinikan Päihdesairaalan siivous- ja ruokapalvelut siirtyivät Palmialle.

Syyskuu

Tunnettuutta ja näkyvyyttä messuilla

Kuntamarkkinat verkkoon.jpg

Palmia osallistuu aktiivisesti messuille ympäri vuoden. Syyskuussa toimintaan ja palveluihin pääsi tutustumaan Helsingissä järjestettävillä Kuntamarkkinoilla.

Lokakuu

Kenttätyön ohjaus mullistuksessa

työntkijäottaatyön.jpg

Field Service -toiminnanohjausjärjestelmän koulutukset käynnistyivät esimiehille ja työnjohtajille lokakuussa. Palmia järjesti yhdessä seitsemän muun yrityksen kanssa Pop up -rekrytapahtuman 12.10. kaupungintalon ravintolassa.

Marraskuu

Vastuullisuutta

Slushmusic_2017.jpg

Palmia voitti Slushin sisartapahtuma Slush Musicin tapahtumasiivouksen. Valinta yhteistyökumppaniksi perustui vastuullisuusnäkökulmaan ja kotimaisuusasteeseen.

Joulukuu

Aalto-yliopiston startti

Aalto.jpg

Vuoden lopussa käynnistettiin massiivinen siivouspalvelujen startti Aalto-yliopistossa. Starttiin sisältyi mm. 50 henkilön rekrytointi ja huolelliset valmistelut siivouspalvelun käynnistämiseksi heti tulevan vuoden vaihtuessa.

Arvot, missio, visio

Palmia palvelee kaikkialla kaupungissa. Kaiken taustalla ovat arvomme, visiomme ja missiomme.

Asiat, joihin nojaten loistamme asiakkaamme kanssa. 

Arvot: Kohtaamme - Kuuntelemme - Palvelemme - Kehitymme

Visio: Asiakas loistaa kanssamme. Asiakkaamme voi hyvin kanssamme ja huolehdimme aidosti asiakkaamme tarpeista. Kanssamme on ilo asioida. Olemme valmiita kasvamaan valtakunnalliseksi toimijaksi.

Missio: Arkihuolesi kaikki heitä! Olemme olemassa asiakasta varten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme helppo ja turvallinen kumppani arjessa. Asiakas voi keskittyä oman osaamisensa parantamiseen.

Arki hoidossa - kaikkialla kaupungissa. Palmia on nykyaikainen, asiakaslähtöinen palveluyritys, joka tarjoaa tehokkaita ja toimivia turva-, siivous-, kiinteistö- ja ruokapalveluja, aina asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityinä. Palvelemme noin 1700 työntekijän voimin yli tuhannessa erilaisessa kohteessa Suomessa.

Palmia - palveleva kumppani. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja laajoihin palvelupaketteihin. Palvelumme kehittyvät jatkuvasti, ja jokainen asiakkaamme saa meiltä omiin tarpeisiinsa sopivat palveluratkaisut. Asiakkaamme voivat aina luottaa meihin, koska sitoudumme jatkuvasti palvelun laadun ja asiakkaan kokeman hyödyn kehittämiseen. Katsomme rohkeasti eteenpäin ja olemme valmiita laajenemaan valtakunnalliseksi toimijaksi. Haluamme menestyä – ja loistaa – yhdessä asiakkaidemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

Alan tyytyväisin henkilöstö. Palmia on tyytyväisten ihmisten työpaikka. Huolehdimme työntekijöidemme ammattitaidosta ja työn ilosta. Olemme monimuotoinen ja välittävä työpaikka, joka tarjoaa aina monipuolisia töitä ja palveluja – hyviä kehittymismahdollisuuksia unohtamatta.